Voda a filtrace vody

V Moderním zdraví s.r.o. dbáme na to, aby voda, kterou pijeme a používáme, byla čistá a zdravá. Proto nabízíme špičkové filtrační systémy, které vám pomohou zajistit kvalitu vody ve vašem domě nebo firmě.

Voda

Reverzní Osmóza a Kvalita Vody

Reverzní osmóza je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak získat čistou a zdravou vodu. Tato technologie využívá speciální membrány k odstranění nečistot, chemikálií a těžkých kovů z vody, čímž zlepšuje její chuť a zdravotní hodnotu. S našimi reverzními osmózovými systémy můžete mít jistotu, že voda, kterou pijete a používáte, je čistá a bezpečná.

Produkty pro Filtraci Vody

Nabízíme širokou škálu filtračních systémů, které jsou navrženy tak, aby splňovaly různé potřeby a požadavky na čistou vodu.

  • Osmózové Filtrační Systémy: Tyto systémy využívají reverzní osmózu k odstranění nečistot a škodlivých látek z vody. Jsou ideální pro ty, kteří chtějí mít absolutní jistotu, že jejich voda je maximálně čistá a zdravá.

Doporučení a Instalace

Nabízíme komplexní podporu při výběru, instalaci a údržbě vašeho filtračního systému.

  • Tipy pro Údržbu: S našimi tipy a doporučeními se postaráte o správnou údržbu vašeho filtračního systému, abyste zajistili optimální výkon a dlouhou životnost.
  • Profesionální Instalace a Servis: Pokud potřebujete pomoc s instalací, naši odborníci jsou k dispozici k provedení instalace a následného servisu vašeho filtračního systému. S jejich pomocí můžete mít jistotu, že váš systém funguje správně a poskytuje vám čistou a zdravou vodu.

S našimi filtračními systémy získáte jistotu, že voda, kterou používáte, je čistá, zdravá a chutná. Poptejte naši nabídku a objevte, jak můžete dosáhnout lepší kvality vody ve vašem domě nebo firmě.

Woda

Je možné za cca 20 haléřů změnit život?

Voda v Česku je jedna z nejkvalitnějších na světě.

Rozbory z laboratoří (všeobecně) ukazují dobré výsledky.
Je třeba si ale uvědomit, že zachycený okamžik (rozbor) není totéž, jako každodenní pití.
Mnoho látek má tendenci se v těle hromadit.
Nečekejte, až se dostaví důsledek.
Žijeme ve 3. tisíciletí a nárůst znečištění je patrný ve všech oblastech.
Jednu zásadní můžete lehko změnit.
Litr čisté vody vás vyjde na cca 20 haléřů.
FILTRACE VODY
Jsou různé druhy filtrace, rozdílné jak v kvalitě, tak ve způsobu zpracování výsledku. Moje filtrace jsou výsledkem mnohaletého bádání, a následných zkušeností. Již nemusíte ztrácet čas zkoumáním. Udělal jsem to za Vás. Studie ukázaly, že se člověk v době průmyslové revoluce nevědomě posunul do kategorie konzumace úplně jiné vody, než která je pro nás vhodná. Žádný živočich na planetě neumí zužitkovat neživé minerály, které jsou rozpuštěny v podzemní vodě. To dokáže pouze rostlina (kterou živočich následně pozře, a tím získává živé minerály, bez kterých by nepřežil). Voda je „přátelská“ ke všemu, co je v ní rozpustné, ba dokonce i co je v ní nerozpustné. NEUVĚDOMUJEME SI a NEŘEŠÍME tuto skutečnost. Co se stane s materiálem, který si denodenně transportujeme do těla a neumíme ho zužitkovat? Pokud jsme úplně zdraví, předpokládejme, že si tělo ohlídá, aby nezužitkovatelný materiál vyloučilo. Kdo z nás může říct, že je úplně zdravý? Co se tedy stane s materiálem, který se tělu nepovede vyloučit? Co se stane s odpadními, vodovodními, zásobními trubkami, když jimi protéká tekutina nasycená neživými minerály? Neusazují se a nezanáší průtok? Proč nemají zvířata v přírodě a přírodní národy problém s pohybovým aparátem, kameny v těle, usazeninami v oběhových systémech, atp.? Pochopitelně to je pouze jeden z důvodů, ale kolik tekutin dostáváme denně do těla? Nemyslím pouze pití vody. Je pouze několik cest, jak konzumovat tekutinu, kterou umí živočich beze zbytku zpracovat. První: požití rostliny nebo její šťávy. Druhý: odfiltrování neživých minerálů. Třetí: návrat do přírody a pití  povrchové (měkké) vody, která tam napršela. Déšť je úplně čistá voda, ta dopadne na povrch země a živočich ji vypije. Jenže dnes je otrávená znečištěným vzduchem, kterým prochází, jak směrem do mraků, tak směrem dolů. Prakticky nejvýhodnější je tedy první a druhá možnost: odšťavnit rostlinu nebo filtr na vodovod. Filtr na vodovod převedeno na čas a finance vychází nejvýhodněji. Rozhodně je ale nejpřirozenější dát si tu práci a „konzumovat“ vodu přes syrové rostliny (ovoce, zelenina), neboť je jí v nich průměrně 75% společně s organickými minerály a vitamíny nezbytně důležitými pro fungování člověka.
Chlor ve vodě může obsahovat THM, což je rakovinotvorná látka. 
Obrovské množství látek, které se mohou dostávat do vody, a mohou tak měnit pochody v těle, se do vody dostalo z lidského konání.
Kvalitní filtr si hravě poradí s odstraněním věcí, které do vody nepatří. 
 
Nejmenší filtrace 1390 Kč (kompletní „stavebnice“, kterou namontuje průměrný kutil). Průtok vody (výdej) 1 litr za 10 min., výměna filtrů po 6-12 měs. 2ks celkem za 400 Kč. Výkon a velikost filtrů odpovídá potřebě 2-členné rodiny.
Pokročilá (základní) filtrace 4990 Kč, má větší filtry a „bohatší“ vybavení (např.domineralizování pro člověka správnými minerály – sestavovala NASA). Průtok vody (výdej) 1 litr za 25 sekund. Výměna filtrů po 6-12 měs. 5ks celkem za 750 Kč. Výkon a velikost filtrů odpovídá potřebě 4-členné rodiny. 
Pokročilá filtrace s čerpadlem (7490 Kč): průtok vody (výdej) 1 litr za 25 sekund. Výměna filtrů po 6-12 měs. 5ks celkem za 750 Kč. Oproti základní za 4990 Kč má menší spotřebu vody na výplachu. Všechny pokročilé filtrace reverzní osmózou pracují bezúdržbově, výplachem (vyveden hadičkou do odpadní trubky, dle obrázků červená hadička). Systém reverzní osmozy umí pracovat na základě tlaku vodovodního řádu. Pokud je tlak nižší, vody na oplach je potřeba více, to znamená, že pro získání 1 litru čisté vody bude „oplachu“ (odpadu) více. Výkon a velikost filtrů odpovídá potřebě 4-členné rodiny.
S pokročilou základní filtrací (4990 Kč) můžete mít více oplachu, a s pokročilou filtrací s čerpadlem (7490 Kč), která dodává na výplachu vysoký tlak, budete mít méně oplachu.
V praxi to znamená, že u filtrace za 4990 kč bude 1 díl čisté vody a 3-5 dílů výplachu, u filtrace s čerpadlem za 7490 kč bude 1 díl čisté vody a do 3 dílů výplachu. Pokud máte levnou vodu, postačí levnější filtrace. 
Pokročilá filtrace plus UV filtrace (5990 Kč): potřebná při „pomalejší“ spotřebě vody (voda déle stojí v trubkách a zásobníku), nebo když je přívod kontaminované vody do filtrace. Další filtrace za vyšší ceny dají více čisté vody za kratší čas, eventuálně jsou méně objemné, tzn. vejdou se do menšího prostoru. Výkon a velikost filtrů odpovídá potřebě 4-členné rodiny.
Filtrace lze „postavit“ na zakázku téměř jakkoliv. Všechny (náhradní) díly lze dodat v průměru do týdne za nejlepší ceny v Evropě (porovnejte).
Pokud se necítíte na instalaci, doporučím vám kutila. 
Proces reverzní osmózy se jako způsob průmyslové úpravy vod používá asi od začátku 60. let 20. století. Původně byly systémy úpravy vody používající princip reverzní osmózy vyvinuty na objednávku armády za účelem demineralizace mořské vody. Tato metoda se ukázala jako efektivnější a hospodárnější než jakékoliv jiné metody úpravy vody. Tyto systémy se používají především při přípravě vody ve farmakologii,laboratořích a průmyslu, kde je vyžadována vysoká čistota vody. I někteří renomovaní výrobci nápojů, kteří si přejí dosáhnout dokonalé kvality svých nápojů, používají vodu upravenou právě metodou reverzní osmozy.
Reverzní osmoza je založena na využívání jevu zvaného osmoza, který je známý z přírody. Jestliže jsou v přírodních podmínkách (to jest bez dodatečného tlaku) dva roztoky s rozdílnou koncentrací látek v nich rozpuštěných (např. voda s vyšším a nižším obsahem soli) odděleny polopropustnou membránou, pak molekuly čisté vody začnou přes tuto membránu přecházet z roztoku méně koncentrovaného do roztoku koncentrovanějšího, dokud se koncentrace roztoků na obou stranách membrány nevyrovná. Na membránu přitom působí tlak předcházejících molekul, tzv. osmotický tlak. Když však na koncentrovaný roztok působíme tlakem vyšším, než je osmotický tlak, pak voda proudí opačným směrem a z koncentrovaného roztoku prochází čistá voda na druhou stranu membrány, zatímco rozpuštěné látky s molekulovou hmotností vyšší než 200 jsou odváděny do odpadu.
Osmoza je základem metabolismu všech živých organismů. Díky němu se do každé živé buňky dostávají živiny a naopak odpadní látky jsou odváděny z buňky pryč. Zdokonalování technologie umožnilo použití systému reverzní osmozy i v domácích podmínkách. Voda získávaná pomocí reverzní osmozy má unikátní míru čistoty. Reverzní osmoza je v současnosti nejdokonalejší prakticky využívanou technologií úpravy vod. Tato technologicky vyspělá forma filtrace umožnuje odstraňovat z vody:
90-98 % všech minerálních solí (dusičnanů, fluoridů, chloridů, síranů, apod.)
95-98 % těžkých kovů (olova, kadmia, chromu, rtuti, baria, apod.)
– také arzen, selen, azbest, organické sloučeniny, bakterie (Cryptosporidium parvum, Escherichia coli, aj.) a viry. Jde přitom o fyzikální úpravu vody bez použití chemikálií.
 
ÚČINNOST REVERZNÍ OSMOZY:
hliník 97-98
měď 97-98
arzen 94-96
hořčík 95-98
čpavek 85-95
mangan 97-98
baryum 96-98
sodík 94-98
bromyd 93-96
nikl 97-99
olovo 96-98
dusičnany 92-97
bikarbonát 90-95
fosforečnany 98-99
kadmium 95-98
rtuť 95-97
vápník 95-98
selen 94-96
chlorid 90-95
stříbro 95-97
chrom 96-98
křemičitany 94-96
chromany 90-97
stroncium 98-99
kyanid90-95
sírany 97-98
železo 97-98
siřičitany 97-98
fluorid 93-95
thiosíran 97-98
draslík 94-97
zinek 97-99
pesticidy 85-99
herbicidy 85-99
bakterie přes 99
látky působící tvrdost vody 95-98
 
(Minerály, které se nalézají ve vodě jsou anorganického původu, tzn. pro člověka nezpracovatelné. To platí i o ostatních látkách.)
 
Molekuly vody, které se protlačují přes póry membrány, jsou vystaveny odporu ze strany membrány – osmotickému tlaku. Proto je potřeba pro vznik reverzní osmozy vyvinout vnější tlak, převyšující tlak osmotický. Zpravidla pro tento účel plně postačuje tlak obyčejného vodovodu (asi 4-8 bary). Pro systémy se sníženým tlakem (níže než 2 bary) se doporučuje instalace přídavného čerpadla.
 .
Pokud chcete volit kvalitu za dobrou cenu, máme pro Vás americký patent filtrace vody za cenu 4990 Kč.
S posilovacím čerpadlem, které je vhodné použít v případě, že je tlak vody nízký, bude celková cena o trochu vyšší.
Filtrace vám dodáme vždy již zkompletované, s podrobným návodem a dokumentací, stačí připojit.
Nabízené zboží je mnoho let námi vyzkoušené, spolehlivé, s dosud nejdostupnějšími cenami.
 
Bez použití chemikálií dodává vodu prvotřídní kvality. Je to nejvíce účinná dostupná technologie, která je schopná odstranit více než 95 % všech rozpuštěných látek, přes 99% všech látek organických. 
Kompletní RO s 3. stupňovou předfiltrací
předfiltr mechanický 20 mikronů
předfiltr aktivní uhlí
předfiltr mechanický 5 mikronů
tlakovou nádrž 15 litrů
in-line filtr aktivní uhlí
in-line mineralizátor
vodovodní baterii
příslušenství k instalaci
Max. Pracovní teplota: 2°C – 45°C. Max. Pracovní tlak: 6 bar. Rozměry (výška x šířka x délka): 400 x 140 x 390 (mm). Vstup: 1/2″
Popis systému:
 
Napájecí voda – pitná voda dle ČSN – max. 1000 uS
Železo, mangan max. 0,1 ppm
Provozní tlak: 45-100Psi(0,3-0,67Mpa) 
Rozměry (D-V-H) cm: 370x450x200-systém, 280x280x350 zásobník
Hmotnost: 12,5 kg – systém, 3,8 kg -zásobník
Produkce: 75 nebo 100 GPD až 385 litrů za den
Provozní teplota 3-40°C    
Jednotka poskytuje  čistou vodu za použití technologie reverzní osmózy. Membrána TFC je vyrobena v USA nejpokročilejší technologií a výrobními postupy. Pouzdra filtrů (10“) polypropylén
Posilovací čerpadlo je nutné použít když tlak vody nedosahuje min. 3 bary
Bez použití chemikálií dodává vodu prvotřídní kvality. Je to nejvíce účinná dostupná technologie, která je schopná odstranit více než 95 % všech rozpuštěných látek, přes 99% všech látek organických. Odstraňuje přes 99% chlóru stejně jako usazeniny.Odstraňuje také látky, které mohou být ve vodě obsaženy: olovo, měď,baryum,chrom, rtuť,sodík, vápník, fluoridy, dusitany, dusičnany, selen……
 
Jednotka je dodávána s veškerým potřebným příslušenstvím:
Kompletní montážní sada pro snadné připojení- přívodní konektor ½“ a ventil, odpadní třmen, propojovací hadičky, návod k obsluze
Tlakový zásobník na 12 litrů vody
Pouzdra filtrů polypropylen
Automatický čtyřcestný membránový ventil, omezovač průtoku, zpětný ventil
Chromový dvojitý výdejní kohoutek s dlouhou životností, ( jeden kohoutek-čistá voda (demineralizovaná), druhý kohoutek voda přes mineralizátor )
Poznámka: Životnost jednotlivých výměnných komponentů je závislá na úrovni znečištění vstupní vody a může se proto značně lišit.

Kontaktujte nás

Přehýšov 231, 330 23 Nýřany

office@modernizdravi.cz

+420 721 295 335

mapa X

Moderní zdraví s.r.o. není lékařské zařízení a jeho pracovníci nejsou lékaři. Poskytované služby nenahrazují lékařské vyšetření a lékařskou péči. FRQ generátor Super Ravo Zapper, plazmový generátor RPZ 14/15, šumový generátor Athon5, magnetický rotační oscilátor PrimerCube nejsou zdravotnické prostředky. Super Ravo Zapper je frekvenční generátor. RPZ 14/15, Athon5 a PrimerCube jsou experimentální laboratorní přístroje.