Germicidní lampy

GERMICIDNÍ LAMPY - MODERNÍ OCHRANA VAŠICH PROSTOR

 

Základní oblasti použití jsou například:

 • ZDRAVOTNICTVÍ:

desinfekce operačních sálů, JIP, infekčních odd., centrální sterilizace, laboratoře, lékárny atd.

 • POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL:

ničení plísní ve vlhkém prostředí, sterilizace technologických linek, balení a zpracování masa, zpracování mléka – ozařování fólie, výroba zmrzliny, snižování klíčivosti brambor, atd.

 • FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL
 • ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY
 • HOTELY, SAUNY, LÁZEŇSKÉ PROSTORY
 • KOSMETICKÉ A MASÁŽNÍ SALONY
 • OSTATNÍ PRACOVNÍ PROSTORY
 • CHOVATELSTVÍ ZVÍŘAT: chlévy, stáje, kotce
 • KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
 • STERILIZACE VODY: výroba nealkoholických nápojů, přípravny pitné vody apod.

Postačí pro 12-15 m2, výkon 1x30 W, s akustickým počítadlem provozních hodin.

Intenzita záření ve vzdálenosti 1 m: 2,3 W / m2

Germicidní lampy jsou speciální lampy osazeny zářivkami vyzařujícími krátkovlnné ultrafialové záření, které způsobuje narušení buněčných struktur při vlnové délce 253,7nm (UV-C). Toto záření hubí bakterie a jejich spory, plísně, kvasnice a mikroorganismy. Své použití nachází zejména při dezinfekci vzduchu a povrchů. Germicidní lampy slouží ke sterilizaci pomocí UV-C záření a používají se všude tam, kde sterilizace klasickými metodami není účinná nebo vzhledem k prostředí není možná.
Dekontaminace bez přítomnosti lidí se uskutečňuje dopadem záření na povrch předmětu, přičemž dochází ke snížení počtu mikroorganismů ve vzduchu i na povrchu současně. Zářič může být umístěn na stropě anebo stěně a musí být spouštěn spínačem odděleným od běžného světelného rozvodu. V případě, že je germicidní zářič umístěn na mobilním zařízení, celkový počet mikroorganismů v ovzduší se sníží asi o 70 %, přičemž zahynou prakticky všechny patogenní mikroorganismy, a i v případě přežití jejich virulence prudce klesá. Dezinfekci ovzduší je možné vykonávat i zapnutím germicidních lamp v přestávkách mezi prací, za nepřítomnosti lidí. U germicidních zářičů s nepřímým zářením ( s prouděním ) je možná přítomnost lidí.
Efektivita závisí na tvaru místnosti, umístění zářiče, možnosti cirkulace a míchání ošetřovaného vzduchu, jakož i intenzitě UV záření, relativní vlhkosti a expozičním čase. Při použití zářičů s nepřímým zářením a oběhem vzduchu je vzduch mechanicky vháněn do tubusu přístroje, kde se dezinfikuje a následně se vyfukuje. Tento systém se využívá tam, kde není žádoucí jakýkoli kontakt osob se zářením, ani jeho nepatrnými odrazy, například na novorozeneckých odděleních, JIP a lůžkových odděleních.

Dobu provozu germicidních zářičů na aseptických pracovištích stanovuje ON 84 5051 (Předpisy na aseptickou práci). Germicidní zářiče se zapnou nejméně 80 minut před začátkem aseptické práce a vypínají se těsně před jejím započetím. Germicidní zářiče umístěné jako clony mají být v provozu po celou pracovní dobu.
Pro zničení mikroorganismů působením UVC záření je důležitá dávka ozáření udávaná jako součin intenzity záření a času.

Legislativní normy: 
Vyhláška MZ SR č. 198/2001 Z. z. určuje germicidní zářič jako povinnou součást pracoviště přípravy léků, přípravy sterilních léků, oddělní kontroly léčiv a oddělení cytostatik. Podle Vyhlášky MZ SR č. 428/2006 Z. z., o minimálních požadavcích na personální zabezpečení a materiálně-technické vybavení jednotlivých druhů zdravotnických zařízení, jsou germicidní zářiče součástí povinného vybavení také některých ambulantních zařízení.

UV generátory ozónu - čističky vzduchu Dinies jsou vybaveny integrovaným ventilátorem, který nasává vzduch z místnosti přes silnou ozónovou trubici. Zde se ozón spojuje s molekulami pachu a neutralizuje je.  Současně se ničí mikroorganismy ve vzduchu, bakterie, viry a spory. Vzhledem k tomu, že je ozón plynný prvek, dostane se snadno i do různých prasklin a nepřístupných míst. Páchnoucí, nezdravé pokoje jsou věcí minulosti, cigaretový kouř, oheň, plíseň, moč, kuchyňské pachy a mnohé další mohou být takto snadno odstraněny. Zůstane jen zdravý a čerstvý vzduch.

Jak ozón pracuje - ozón je vysoce účinný dezinfekční prostředek používaný k eliminování nepříjemných pachů a nebezpečných mikroorganismů.  Podle přírodních procesů je UV-C záření vytvořeno řízeným způsobem, který ve spojení s kyslíkem vytváří ozón. Molekuly pachu jsou beze stopy zničeny.  Po této reakci se ozón opět rozloží na kyslík. Velkou výhodou použití ozónu je, že se dezodorace provádí bez použití chemikálií.

Novinky

 • Nově v novém!

  7.1.2018

  Moderní zdraví od ledna přesídlilo a nalezneto jej nově v novém! Pro více info čtěte rubriku Kontakt!

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.