Filtrace vody

.

JE MOŽNÉ ZA 20 HALÉŘŮ ZMĚNIT ŽIVOT?? 

Voda v Česku je jedna z nejkvalitnějších na světě.

Rozbory z laboratoří (všeobecně) ukazují dobré výsledky.

Je třeba si ale uvědomit, že zachycený okamžik (rozbor) není totéž, jako každodenní pití.

Mnoho látek má tendenci se v těle hromadit.

Nečekejte, až se dostaví důsledek.

Žijeme ve 3. tisíciletí a nárůst znečištění je patrný ve všech oblastech.

Jednu zásadní můžete lehko změnit.

Litr čisté vody vás vyjde na cca 20 haléřů.

.

FILTRACE VODY

Jsou různé druhy filtrace, rozdílné jak v kvalitě, tak ve způsobu zpracování výsledku. Moje filtrace jsou výsledkem mnohaletého bádání, a následných zkušeností. Již nemusíte ztrácet čas zkoumáním. Udělal jsem to za Vás. Studie ukázaly, že se člověk v době průmyslové revoluce nevědomě posunul do kategorie konzumace úplně jiné vody, než která je pro nás vhodná. Žádný živočich na planetě neumí zužitkovat neživé minerály, které jsou rozpuštěny v podzemní vodě. To dokáže pouze rostlina (kterou živočich následně pozře, a tím získává živé minerály, bez kterých by nepřežil). Voda je „přátelská“ ke všemu, co je v ní rozpustné, ba dokonce i co je v ní nerozpustné. NEUVĚDOMUJEME SI a NEŘEŠÍME tuto skutečnost. Co se stane s materiálem, který si denodenně transportujeme do těla a neumíme ho zužitkovat? Pokud jsme úplně zdraví, předpokládejme, že si tělo ohlídá, aby nezužitkovatelný materiál vyloučilo. Kdo z nás může říct, že je úplně zdravý? Co se tedy stane s materiálem, který se tělu nepovede vyloučit? Co se stane s odpadními, vodovodními, zásobními trubkami, když jimi protéká tekutina nasycená neživými minerály? Neusazují se a nezanáší průtok? Proč nemají zvířata v přírodě a přírodní národy problém s pohybovým aparátem, kameny v těle, usazeninami v oběhových systémech, atp.? Pochopitelně to je pouze jeden z důvodů, ale kolik tekutin dostáváme denně do těla? Nemyslím pouze pití vody. Je pouze několik cest, jak konzumovat tekutinu, kterou umí živočich beze zbytku zpracovat. První: požití rostliny nebo její šťávy. Druhý: odfiltrování neživých minerálů. Třetí: návrat do přírody a pití  povrchové (měkké) vody, která tam napršela. Déšť je úplně čistá voda, ta dopadne na povrch země a živočich ji vypije. Jenže dnes je otrávená znečištěným vzduchem, kterým prochází, jak směrem do mraků, tak směrem dolů. Prakticky nejvýhodnější je tedy první a druhá možnost: odšťavnit rostlinu nebo filtr na vodovod. Filtr na vodovod převedeno na čas a finance vychází nejvýhodněji. Rozhodně je ale nejpřirozenější dát si tu práci a „konzumovat“ vodu přes syrové rostliny (ovoce, zelenina), neboť je jí v nich průměrně 75% společně s organickými minerály a vitamíny nezbytně důležitými pro fungování člověka.

 

Nejmenší filtrace 1390 Kč (kompletní „stavebnice“, kterou namontuje průměrný kutil). Průtok vody (výdej) 1 litr za 10 min., výměna filtrů po 6-12 měs. 2ks celkem za 400 Kč. Výkon a velikost filtrů odpovídá potřebě 2-členné rodiny.

 

SPRCHOVÝ FILTR 490 Kč (stačí odšroubovat sprchovou hadici od baterie, našroubovat místo ní sprchový filtr a k němu zpět našroubovat sprchovou hadici). Nikdo nás neupozorňuje, že při sprchování dochází k fyzikálním a chemickým reakcím, které jsou způsobeny rozptýlením vody do malých kapek. Změnou teplot mezi vodou a prostorem a lidským tělem dochází k uvolňování chloru a dalších nevhodných těkavých látek, které permanentně VDECHUJEME. Každý den tak enormně zatěžujeme plíce a organismus nežádoucími látkami a dostaví se projevy. Správný sprchový filtr řeší tyto problémy. Během jedné zkoušky ucítíte rozdíl. Nepálí Vás oči a v nose. Nemáte pachuť v ústech. Nesvědí Vás pokožka.. atd.atp. Výměna filtrační vložky po 6měs. 1ks za cca 300 Kč.     

Pokročilá (základní) filtrace 4990 Kč, má větší filtry a „bohatší“ vybavení (např.domineralizování pro člověka správnými minerály - sestavovala NASA). Průtok vody (výdej) 1 litr za 25 sekund. Výměna filtrů po 6-12 měs. 5ks celkem za 750 Kč. Výkon a velikost filtrů odpovídá potřebě 4-členné rodiny. 

Pokročilá filtrace s čerpadlem (7490 Kč): průtok vody (výdej) 1 litr za 25 sekund. Výměna filtrů po 6-12 měs. 5ks celkem za 750 Kč. Oproti základní za 4990 Kč má menší spotřebu vody na výplachu. Všechny pokročilé filtrace reverzní osmózou pracují bezúdržbově, výplachem (vyveden hadičkou do odpadní trubky, dle obrázků červená hadička). Systém reverzní osmozy umí pracovat na základě tlaku vodovodního řádu. Pokud je tlak nižší, vody na oplach je potřeba více, to znamená, že pro získání 1 litru čisté vody bude „oplachu“ (odpadu) více. Výkon a velikost filtrů odpovídá potřebě 4-členné rodiny.

S pokročilou základní filtrací (4990 Kč) můžete mít více oplachu, a s pokročilou filtrací s čerpadlem (7490 Kč), která dodává na výplachu vysoký tlak, budete mít méně oplachu.

V praxi to znamená, že u filtrace za 4990 kč bude 1 díl čisté vody a 3-5 dílů výplachu, u filtrace s čerpadlem za 7490 kč bude 1 díl čisté vody a do 3 dílů výplachu. Pokud máte levnou vodu, postačí levnější filtrace. 

Pokročilá filtrace plus UV filtrace (5990 Kč): potřebná při „pomalejší“ spotřebě vody (voda déle stojí v trubkách a zásobníku), nebo když je přívod kontaminované vody do filtrace. Další filtrace za vyšší ceny dají více čisté vody za kratší čas, eventuálně jsou méně objemné, tzn. vejdou se do menšího prostoru. Výkon a velikost filtrů odpovídá potřebě 4-členné rodiny.

Filtrace lze „postavit“ na zakázku téměř jakkoliv. Všechny (náhradní) díly lze dodat v průměru do týdne za nejlepší ceny v Evropě (porovnejte).

Pokud se necítíte na instalaci, doporučím vám kutila. 

 

VÍCE ZDE V NAŠEM ESHOPU

Proces reverzní osmózy se jako způsob průmyslové úpravy vod používá asi od začátku 60. let 20. století. Původně byly systémy úpravy vody používající princip reverzní osmózy vyvinuty na objednávku armády za účelem demineralizace mořské vody. Tato metoda se ukázala jako efektivnější a hospodárnější než jakékoliv jiné metody úpravy vody. Tyto systémy se používají především při přípravě vody ve farmakologii,laboratořích a průmyslu, kde je vyžadována vysoká čistota vody. I někteří renomovaní výrobci nápojů, kteří si přejí dosáhnout dokonalé kvality svých nápojů, používají vodu upravenou právě metodou reverzní osmozy.

Reverzní osmoza je založena na využívání jevu zvaného osmoza, který je známý z přírody. Jestliže jsou v přírodních podmínkách (to jest bez dodatečného tlaku) dva roztoky s rozdílnou koncentrací látek v nich rozpuštěných (např. voda s vyšším a nižším obsahem soli) odděleny polopropustnou membránou, pak molekuly čisté vody začnou přes tuto membránu přecházet z roztoku méně koncentrovaného do roztoku koncentrovanějšího, dokud se koncentrace roztoků na obou stranách membrány nevyrovná. Na membránu přitom působí tlak předcházejících molekul, tzv. osmotický tlak. Když však na koncentrovaný roztok působíme tlakem vyšším, než je osmotický tlak, pak voda proudí opačným směrem a z koncentrovaného roztoku prochází čistá voda na druhou stranu membrány, zatímco rozpuštěné látky s molekulovou hmotností vyšší než 200 jsou odváděny do odpadu.

Osmoza je základem metabolismu všech živých organismů. Díky němu se do každé živé buňky dostávají živiny a naopak odpadní látky jsou odváděny z buňky pryč. Zdokonalování technologie umožnilo použití systému reverzní osmozy i v domácích podmínkách. Voda získávaná pomocí reverzní osmozy má unikátní míru čistoty. Reverzní osmoza je v současnosti nejdokonalejší prakticky využívanou technologií úpravy vod. Tato technologicky vyspělá forma filtrace umožnuje odstraňovat z vody:

90-98 % všech minerálních solí (dusičnanů, fluoridů, chloridů, síranů, apod.)

95-98 % těžkých kovů (olova, kadmia, chromu, rtuti, baria, apod.)

- také arzen, selen, azbest, organické sloučeniny, bakterie (Cryptosporidium parvum, Escherichia coli, aj.) a viry. Jde přitom o fyzikální úpravu vody bez použití chemikálií.

ÚČINNOST REVERZNÍ OSMOZY:

hliník 97-98

měď 97-98

arzen 94-96

hořčík 95-98

čpavek 85-95

mangan 97-98

baryum 96-98

sodík 94-98

bromyd 93-96

nikl 97-99

olovo 96-98

dusičnany 92-97

bikarbonát 90-95

fosforečnany 98-99

kadmium 95-98

rtuť 95-97

vápník 95-98

selen 94-96

chlorid 90-95

stříbro 95-97

chrom 96-98

křemičitany 94-96

chromany 90-97

stroncium 98-99

kyanid90-95

sírany 97-98

železo 97-98

siřičitany 97-98

fluorid 93-95

thiosíran 97-98

draslík 94-97

zinek 97-99

pesticidy 85-99

herbicidy 85-99

bakterie přes 99

látky působící tvrdost vody 95-98

(Minerály, které se nalézají ve vodě jsou anorganického původu, tzn. pro člověka nezpracovatelné. To platí i o ostatních látkách.)

Molekuly vody, které se protlačují přes póry membrány, jsou vystaveny odporu ze strany membrány – osmotickému tlaku. Proto je potřeba pro vznik reverzní osmozy vyvinout vnější tlak, převyšující tlak osmotický. Zpravidla pro tento účel plně postačuje tlak obyčejného vodovodu (asi 4-8 bary). Pro systémy se sníženým tlakem (níže než 2 bary) se doporučuje instalace přídavného čerpadla.

 .

Pokud chcete volit kvalitu za dobrou cenu, máme pro Vás americký patent filtrace vody za cenu 4990 Kč.

S posilovacím čerpadlem, které je vhodné použít v případě, že je tlak vody nízký, bude celková cena o trochu vyšší.

Filtrace vám dodáme vždy již zkompletované, s podrobným návodem a dokumentací, stačí připojit.

Nabízené zboží je mnoho let námi vyzkoušené, spolehlivé, s dosud nejdostupnějšími cenami.

Bez použití chemikálií dodává vodu prvotřídní kvality. Je to nejvíce účinná dostupná technologie, která je schopná odstranit více než 95 % všech rozpuštěných látek, přes 99% všech látek organických. 

Kompletní RO s 3. stupňovou předfiltrací

 • předfiltr mechanický 20 mikronů
 • předfiltr aktivní uhlí
 • předfiltr mechanický 5 mikronů
 • tlakovou nádrž 15 litrů
 • in-line filtr aktivní uhlí
 • in-line mineralizátor
 • vodovodní baterii
 • příslušenství k instalaci

Max. Pracovní teplota: 2°C - 45°C. Max. Pracovní tlak: 6 bar. Rozměry (výška x šířka x délka): 400 x 140 x 390 (mm). Vstup: 1/2"

Popis systému:
 
 • Napájecí voda - pitná voda dle ČSN - max. 1000 uS
 • Železo, mangan max. 0,1 ppm
 • Provozní tlak: 45-100Psi(0,3-0,67Mpa) 
 • Rozměry (D-V-H) cm: 370x450x200-systém, 280x280x350 zásobník
 • Hmotnost: 12,5 kg - systém, 3,8 kg -zásobník
 • Produkce: 75 nebo 100 GPD až 385 litrů za den
 • Provozní teplota 3-40°C    
 • Jednotka poskytuje  čistou vodu za použití technologie reverzní osmózy. Membrána TFC je vyrobena v USA nejpokročilejší technologií a výrobními postupy. Pouzdra filtrů (10“) polypropylén
 • Posilovací čerpadlo je nutné použít když tlak vody nedosahuje min. 3 bary
Bez použití chemikálií dodává vodu prvotřídní kvality. Je to nejvíce účinná dostupná technologie, která je schopná odstranit více než 95 % všech rozpuštěných látek, přes 99% všech látek organických. Odstraňuje přes 99% chlóru stejně jako usazeniny.Odstraňuje také látky, které mohou být ve vodě obsaženy: olovo, měď,baryum,chrom, rtuť,sodík, vápník, fluoridy, dusitany, dusičnany, selen……
 

Jednotka je dodávána s veškerým potřebným příslušenstvím:

 • Kompletní montážní sada pro snadné připojení- přívodní konektor ½“ a ventil, odpadní třmen, propojovací hadičky, návod k obsluze
 • Tlakový zásobník na 12 litrů vody
 • Pouzdra filtrů polypropylen
 • Automatický čtyřcestný membránový ventil, omezovač průtoku, zpětný ventil
 • Chromový dvojitý výdejní kohoutek s dlouhou životností, ( jeden kohoutek-čistá voda (demineralizovaná), druhý kohoutek voda přes mineralizátor )

Poznámka: Životnost jednotlivých výměnných komponentů je závislá na úrovni znečištění vstupní vody a může se proto značně lišit.

VÍCE V NAŠEM ESHOPU

 

Ano-1_3

Ano-3_3

Ano-5_2

Ano-6_2

Ano-18_2

Ano-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Novinky

 • Nově v novém!

  7.1.2018

  Moderní zdraví od ledna přesídlilo a nalezneto jej nově v novém! Pro více info čtěte rubriku Kontakt!

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.