Filtrace vody

JE MOŽNÉ ZA 20 HALÉŘŮ ZMĚNIT ŽIVOT?? 

Voda v Česku je jedna z nejkvalitnějších na světě.

Rozbory z laboratoří (všeobecně) ukazují dobré výsledky.

Je třeba si ale uvědomit, že zachycený okamžik (rozbor) není totéž, jako každodenní pití.

Mnoho látek má tendenci se v těle hromadit.

Nečekejte, až se dostaví důsledek.

Žijeme ve 3. tisíciletí a nárůst znečištění je patrný ve všech oblastech.

Jednu zásadní můžete lehko změnit.

Litr čisté vody vás vyjde na cca 20 haléřů.

VÍCE ZDE V NAŠEM ESHOPU

Proces reverzní osmózy se jako způsob průmyslové úpravy vod používá asi od začátku 60. let 20. století. Původně byly systémy úpravy vody používající princip reverzní osmózy vyvinuty na objednávku armády za účelem demineralizace mořské vody. Tato metoda se ukázala jako efektivnější a hospodárnější než jakékoliv jiné metody úpravy vody. Tyto systémy se používají především při přípravě vody ve farmakologii,laboratořích a průmyslu, kde je vyžadována vysoká čistota vody. I někteří renomovaní výrobci nápojů, kteří si přejí dosáhnout dokonalé kvality svých nápojů, používají vodu upravenou právě metodou reverzní osmozy.

Reverzní osmoza je založena na využívání jevu zvaného osmoza, který je známý z přírody. Jestliže jsou v přírodních podmínkách (to jest bez dodatečného tlaku) dva roztoky s rozdílnou koncentrací látek v nich rozpuštěných (např. voda s vyšším a nižším obsahem soli) odděleny polopropustnou membránou, pak molekuly čisté vody začnou přes tuto membránu přecházet z roztoku méně koncentrovaného do roztoku koncentrovanějšího, dokud se koncentrace roztoků na obou stranách membrány nevyrovná. Na membránu přitom působí tlak předcházejících molekul, tzv. osmotický tlak. Když však na koncentrovaný roztok působíme tlakem vyšším, než je osmotický tlak, pak voda proudí opačným směrem a z koncentrovaného roztoku prochází čistá voda na druhou stranu membrány, zatímco rozpuštěné látky s molekulovou hmotností vyšší než 200 jsou odváděny do odpadu.

Osmoza je základem metabolismu všech živých organismů. Díky němu se do každé živé buňky dostávají živiny a naopak odpadní látky jsou odváděny z buňky pryč. Zdokonalování technologie umožnilo použití systému reverzní osmozy i v domácích podmínkách. Voda získávaná pomocí reverzní osmozy má unikátní míru čistoty. Reverzní osmoza je v současnosti nejdokonalejší prakticky využívanou technologií úpravy vod. Tato technologicky vyspělá forma filtrace umožnuje odstraňovat z vody:

90-98 % všech minerálních solí (dusičnanů, fluoridů, chloridů, síranů, apod.)

95-98 % těžkých kovů (olova, kadmia, chromu, rtuti, baria, apod.)

- také arzen, selen, azbest, organické sloučeniny, bakterie (Cryptosporidium parvum, Escherichia coli, aj.) a viry. Jde přitom o fyzikální úpravu vody bez použití chemikálií.

ÚČINNOST REVERZNÍ OSMOZY:

hliník 97-98

měď 97-98

arzen 94-96

hořčík 95-98

čpavek 85-95

mangan 97-98

baryum 96-98

sodík 94-98

bromyd 93-96

nikl 97-99

olovo 96-98

dusičnany 92-97

bikarbonát 90-95

fosforečnany 98-99

kadmium 95-98

rtuť 95-97

vápník 95-98

selen 94-96

chlorid 90-95

stříbro 95-97

chrom 96-98

křemičitany 94-96

chromany 90-97

stroncium 98-99

kyanid90-95

sírany 97-98

železo 97-98

siřičitany 97-98

fluorid 93-95

thiosíran 97-98

draslík 94-97

zinek 97-99

pesticidy 85-99

herbicidy 85-99

bakterie přes 99

látky působící tvrdost vody 95-98

(Minerály, které se nalézají ve vodě jsou anorganického původu, tzn. pro člověka nezpracovatelné. To platí i o ostatních látkách.)

Molekuly vody, které se protlačují přes póry membrány, jsou vystaveny odporu ze strany membrány – osmotickému tlaku. Proto je potřeba pro vznik reverzní osmozy vyvinout vnější tlak, převyšující tlak osmotický. Zpravidla pro tento účel plně postačuje tlak obyčejného vodovodu (asi 4-8 bary). Pro systémy se sníženým tlakem (níže než 2 bary) se doporučuje instalace přídavného čerpadla.

 .

Pokud chcete volit kvalitu za dobrou cenu, máme pro Vás americký patent filtrace vody za cenu 4990 Kč.

S posilovacím čerpadlem, které je vhodné použít v případě, že je tlak vody nízký, bude celková cena o trochu vyšší.

Filtrace vám dodáme vždy již zkompletované, s podrobným návodem a dokumentací, stačí připojit.

Nabízené zboží je mnoho let námi vyzkoušené, spolehlivé, s dosud nejdostupnějšími cenami.

Bez použití chemikálií dodává vodu prvotřídní kvality. Je to nejvíce účinná dostupná technologie, která je schopná odstranit více než 95 % všech rozpuštěných látek, přes 99% všech látek organických. 

Kompletní RO s 3. stupňovou předfiltrací

 • předfiltr mechanický 20 mikronů
 • předfiltr aktivní uhlí
 • předfiltr mechanický 5 mikronů
 • tlakovou nádrž 15 litrů
 • in-line filtr aktivní uhlí
 • in-line mineralizátor
 • vodovodní baterii
 • příslušenství k instalaci

Max. Pracovní teplota: 2°C - 45°C. Max. Pracovní tlak: 6 bar. Rozměry (výška x šířka x délka): 400 x 140 x 390 (mm). Vstup: 1/2"

Popis systému:
 
 • Napájecí voda - pitná voda dle ČSN - max. 1000 uS
 • Železo, mangan max. 0,1 ppm
 • Provozní tlak: 45-100Psi(0,3-0,67Mpa) 
 • Rozměry (D-V-H) cm: 370x450x200-systém, 280x280x350 zásobník
 • Hmotnost: 12,5 kg - systém, 3,8 kg -zásobník
 • Produkce: 75 nebo 100 GPD až 385 litrů za den
 • Provozní teplota 3-40°C    
 • Jednotka poskytuje  čistou vodu za použití technologie reverzní osmózy. Membrána TFC je vyrobena v USA nejpokročilejší technologií a výrobními postupy. Pouzdra filtrů (10“) polypropylén
 • Posilovací čerpadlo je nutné použít když tlak vody nedosahuje min. 3 bary
Bez použití chemikálií dodává vodu prvotřídní kvality. Je to nejvíce účinná dostupná technologie, která je schopná odstranit více než 95 % všech rozpuštěných látek, přes 99% všech látek organických. Odstraňuje přes 99% chlóru stejně jako usazeniny.Odstraňuje také látky, které mohou být ve vodě obsaženy: olovo, měď,baryum,chrom, rtuť,sodík, vápník, fluoridy, dusitany, dusičnany, selen……
 

Jednotka je dodávána s veškerým potřebným příslušenstvím:

 • Kompletní montážní sada pro snadné připojení- přívodní konektor ½“ a ventil, odpadní třmen, propojovací hadičky, návod k obsluze
 • Tlakový zásobník na 12 litrů vody
 • Pouzdra filtrů polypropylen
 • Automatický čtyřcestný membránový ventil, omezovač průtoku, zpětný ventil
 • Chromový dvojitý výdejní kohoutek s dlouhou životností, ( jeden kohoutek-čistá voda (demineralizovaná), druhý kohoutek voda přes mineralizátor )

Poznámka: Životnost jednotlivých výměnných komponentů je závislá na úrovni znečištění vstupní vody a může se proto značně lišit.

VÍCE V NAŠEM ESHOPU

 

Ano-1_3

Ano-3_3

Ano-5_2

Ano-6_2

Ano-18_2

Ano-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Novinky

 • Nově v novém!

  7.1.2018

  Moderní zdraví od ledna přesídlilo a nalezneto jej nově v novém! Pro více info čtěte rubriku Kontakt!

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.